Vẽ tranh đông hồ trên mẹt

Vẽ tranh đông hồ trên mẹt

Trong các dòng tranh dân gian ở Việt Nam, tranh Đông Hồ thuộc dòng tranh in từ ván khắc gỗ, do người dân làng Đông Hồ sáng tạo, sản xuất và phát triển thành làng nghề.

Đây là dòng tranh gắn bó và thể hiện sinh động xã hội nông nghiệp Việt cổ truyền, cuộc sống lao động của người nông dân bình dị, chất phác, phong tục, tập quán, sinh hoạt của người dân Việt.

tranh Đông Hồ thường là in tren giấy thông qua bản khắc màu tự nhiên và giấy gió hay giấy điệp. tuy nhiên để thể hiện phong phú tranh Đông Hồ phong phú trên nhieuf chất liệu chúng tôi đã vẽ lên mẹt nhằm tạo nên sự độc đáo hơn cho sản phẩm.